Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Sitemiz üzerinden yapılan alış verişlerinizde kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme gerçekleştirilebilir. Alıcı tarafından satın alınan, stokta mevcut bulunan ürünler en geç 3 (üç) iş günü içerisinde alıcının adresine gönderilmek üzere kargo firmasına telim edilir. Kargo firmasında teslim edildikten sonraki süreç, kargo firmasının ulaşım ağı ve iş üretme kapasitesine bağlı olarak 2 ile 5 iş günü içerisinde (mücbir sebepler hariç) ürünün alıcıya teslim edilmesi ve eğer ürün kapıda ödemeli olarak gönderilmişse, alıcının kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme yapması ile son bulur.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI'ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 20 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 30 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra ürünü özenle korunmak zorundadır. Ürün değişim hakkı kullanılacaksa ürünü kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.